Engineering

Als engineering zijn we van A tot Z verantwoordelijk voor het nauwkeurige voorbereiding en afronding van elektra en/of gasprojecten, de werkzaamheden kunnen variëren van;

  • Maken van ontwerpen voor nieuwbouw, grootverbruik klanten reconstructies en of saneringen van verschillende disciplines.
  • Financiële voor en nacalculaties (VC en NC) verzorgen
  • Overleggen met stakeholders, aannemers, omgeving en uitvoerders.
  • Benodigde project gebonden materialen
  • Tracé bepaling vergunningen aanvragen en tekeningen maken

Ondersteuning tijdelijk extra capaciteit behoefte:

Technisch manager

  • Levert technische proceseisen
  • Zorgt voor de PVE
  • Technische scope

Projectmanager

Contractmanager

Consultant – D&C, UAV-GC, contract en energiewet